VÝZVA K DRUHÉ
EKONOMICKÉ
TRANSFORMACI

Jsme nezávislá iniciativa, dobrovolné a otevřené uskupení osobností českého byznysu. Naše výzva je určena všem občanům této země a jejich reprezentantům.

Naše iniciativa má za cíl nastartovat druhou českou ekonomickou transformaci a pomoci změnit naši republiku v dalších třech dekádách v otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi. Přispět k vzniku společnosti, která je postavena na ekonomice šetrné k životnímu prostředí s vysokou přidanou hodnotou a schopná úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa.

Abychom mohli efektivně popularizovat a prosazovat konkrétní opatření, které zvýší konkurenceschopnost Česka, založili jsme spolek 2. ekonomická transformace z.s., který sdružuje osobnosti podnikatelské sféry. Jeho hlavním posláním je spojovat skvělé nápady a myšlenky a aktivně prosazovat jejich zavedení do české ekonomiky.

Naše situace

Česká republika patřila ve dvacátých a třicátých letech minulého století mezi světovou výrobní a technologickou špičku. Jsme přesvědčeni, že jí opět může být.

Po roce 1989 proběhla první transformace naší ekonomiky. Pomohla nám vstoupit do vyspělého světa a stát se jeho součástí. Transformační model devadesátých let, založený na výhodné geografické poloze, levné a zároveň kvalifikované pracovní síle a ve své době dostatečné infrastruktuře, je dnes však už vyčerpaný.

Základní pilíře druhé
ekonomické transformace

Česká značka

Česká ekonomika dosud stála převážně na jedné noze, subdodavatelském sektoru s nižší cenou práce. Potřebujeme se postavit i na nohu druhou. Chceme, aby se česká ekonomika opírala o firmy, které bez ohledu na původ vlastníka v ČR nejen vyrábějí, ale i vyvíjejí a prodávají. Chceme, aby tyto firmy do celého světa vysílaly finální výrobky a služby pod vlastní značkou s vysokou přidanou hodnotou. Chceme, aby naše ekonomika byla postavena na technologicky vyspělých firmách, které z Česka řídí své kapitálové toky a doma je také reinvestují.

Otevřená společnost

Chceme, aby Česká republika byla svobodnou, moderní a bezpečnou zemí, která je nedílnou součástí Evropy. Zemí, kde podnikavost a kreativita jsou základem trvalého bohatství národa. Zemí otevřenou a atraktivní pro lidi sdílející naše hodnoty, kteří chtějí v naší zemi studovat, pracovat nebo podnikat a kteří přinesou potřebné zkušenosti a kompetence. Současně i stát musí projít transformací a poskytovat efektivní a transparentní podporu svým občanům a firmám na jejich cestě k prosperitě.

Udržitelnost

Chceme společnost a ekonomiku, jež staví na udržitelných základech. Nikoliv na levné práci či práci na úkor devastace životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že dobře vyjednaný „Green Deal“ není ohrožení, ale příležitost a impuls k akceleraci změn a modernizaci země. Společenská smlouva, tedy soubor sdílených a respektovaných pravidel a hodnot, je výchozím bodem soudržnosti a odolnosti národa. Význam vzdělání a dobré příklady lídrů jsou při jejím formování klíčové. Vzdělávací systém dobře připravující na nové výzvy světa se proto musí stát společenskou prioritou.

Sada konkrétních opatření

Podnikání a komunity

 • Participace municipalit na daňovém výnosu z místního podnikání motivující k aktivnímu sepjetí samospráv a soukromého sektoru.

Dostatečný kapitál

 • Posílení kapitálového trhu prostřednictvím reformy penzijního investování.
 • Implementace systému daňové podpory investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem.

Proexportní politika

 • Posílení podpory exportu prostřednictvím reformované EGAP, ČEB a další státní infrastruktury na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy Evropy.

Chytrá imigrační politika

 • Zrychlení a zjednodušení administrativních procesů spojených s imigrační agendou.
 • Nastavení jasných kritérií reflektujících potřeby pracovního trhu a bezpečnosti země.
 • Přijetí sady integračních programů maximalizujících pozitivní efekty pracovní migrace.

Příliv a udržení talentů

 • Vypsání stipendijních programů pro talentované zahraniční studenty v Česku a současně české studenty na špičkových zahraničních univerzitách se závazkem návratu do země.

Modernizace státu

 • Zřízení centrální autority pro digitalizaci státu s dostatečnými kompetencemi a kapacitou k prosazování a usnadnění potřebných změn na úřadech.
 • Datově podložené vládnutí s dlouhodobou perspektivou a jasně definovanými cíli jako základní předpoklad efektivní státní správy.

Mezinárodní spolupráce

 • Vytvoření účinných komunikačních nástrojů státu podporujících informovanost obyvatel o významu a přínosu členství ČR v mezinárodních institucích, zejména EU a NATO.

Pracující a kapitál

 • Úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie stimulující k participaci zaměstnanců na kapitálových výnosech podniků jako nástroje motivace a sociální koheze.

Green Deal jako příležitost

 • Vyjednání parametrů reflektujících výchozí podmínky a možnosti České republiky.
 • Vytvoření kompetenčního centra zodpovědného za efektivní exekuci Green Dealu a koordinaci státních institucí, sdílení know-how a následnou informovanost podnikatelské sféry.

Základ ve vzdělání

 • Modernizace základního a středního vzdělávacího stupně v souladu se „Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“.
 • Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti vysokého školství prostřednictvím úpravy jeho správy a řízení včetně posílení pravomocí a odpovědností rektorů a správních rad.
 • Systémová podpora rekvalifikačních programů v rámci celoživotního vzdělávání umožňujícího adaptaci na rychle se měnící podmínky světa.

Aktuality

Signatáři

Výzva k druhé ekonomické transformaci je výsledkem spolupráce signatářů iniciativy a konzultací s relevantními odbornými a neziskovými organizacemi, se kterými budeme na její implementaci intenzivně spolupracovat. Shodli jsme se na třech základních pilířích, na kterých je třeba druhou transformaci postavit, a úvodní sadě konkrétních doporučení.

Martin Vohánka

Eurowag

Radek Špicar

Svaz průmyslu a dopravy

Tomáš Salomon

Česká spořitelna

Martin Wichterle

Wikov

Danuše Nerudová

Mendelova univerzita

Leopold Bareš

Sipral

Daniel Beneš

ČEZ

Pavel Bouška

Vafo

Vlastislav Bříza

Koh-i-noor

Zuzana Ceralová Petrofová

PETROF

Jan Czudek

Třinecké Železárny

Tomáš Čupr

Rohlík

Zbyněk Frolík

Linet

Jakub Havrlant

Rockaway

René Holeček

CZG - Česká zbrojovka Group

Petr Chmela

Tescoma

Martin Jahn

Škoda Auto

Leon Jakimič

Lasvit

Kateřina Kadlecová

USSPA

Karel Komárek

KKCG

Eduard Kučera

AVAST

Vít Kutnar

DEK

Václav Muchna

Y Soft

Alessandro Pasquale

Mattoni

František Piškanin

Hopi

Josef Průša

Prusa3D

Jan Rýdl

TOS Varnsdorf

Jannis Samaras

Kofola

Lubomír Stoklásek

Agrostroj

Jan Světlík

Vítkovice Holding

Ondřej Tomek

Impulse Capital

Vítězslav Vala

SIKO

Libor Winkler

RSJ

Diana Rádl Rogerová

Deloitte ČR

Jiří Kůs

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Michal Sperling

Korenovky.cz

Hanka Púllová

Digiskills

Bronislav Převrátil

Chart Ferox, a.s. Děčín

Jakub Cipra

IQS NANOPTIQS, s.r.o.

Pavel Pávek

e-payroll

Petr Beneš

6D

Jan Skalický

České loděnice, a.s.

Roman Zelenka

Wingman, s.r.o.

Lucie Tungul

Univerzita Palackého

Šárka Tomanová

Šance pro budovy

Tomáš Zima

Univerzita Karlova

Jakub Jírovec

Česká spořitelna

Jakub Krchák

The MAMA AI

Pavel Franc

Frank Bold

David Vrba

Modern Midlife Mentors

Michal Kalousek

Direct People

Christoph Vávra

Auto QliniQ s.r.o.

František Kulovaný

BAEST Machines & Structures, a.s.

Petr Kymlička

Moore Czech Republic

Radim Petratur

EcoEgo.cz

Martina Bečvářová

ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jiří Kabelka

DEL a.s.

Jakub Malý

IPSOS

Lucie Mádlová

Asociace společenské odpovědnosti

Jan Tesař

Pricehammer s.r.o.

Alexander Herman

Cognex

Radek Jásenský

eBioneta

Pavel Přikryl

Opero

Michal Lysek

Advantage s.r.o.

Pavel Csank

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Roman Dvořák

MM Publishing

Petr Jonák

Svaz průmyslu a dopravy

Jiří Buchal

RD Rýmařov s.r.o.

Lukáš Eisenwort

EKP Advisory, s.r.o.

Pavel Diviš

TGS nástroje-stroje-technologické služby spol. s r.o.

Martin Vohánka

Eurowag

Radek Špicar

Svaz průmyslu a dopravy

Tomáš Salomon

Česká spořitelna

Martin Wichterle

Wikov

Danuše Nerudová

Mendelova univerzita

Leopold Bareš

Sipral

Daniel Beneš

ČEZ

Pavel Bouška

Vafo

Vlastislav Bříza

Koh-i-noor

Zuzana Ceralová Petrofová

PETROF

Jan Czudek

Třinecké Železárny

Tomáš Čupr

Rohlík

Zbyněk Frolík

Linet

Jakub Havrlant

Rockaway

René Holeček

CZG - Česká zbrojovka Group

Petr Chmela

Tescoma

Martin Jahn

Škoda Auto

Leon Jakimič

Lasvit

Kateřina Kadlecová

USSPA

Karel Komárek

KKCG

Eduard Kučera

AVAST

Vít Kutnar

DEK

Václav Muchna

Y Soft

Alessandro Pasquale

Mattoni

František Piškanin

Hopi

Josef Průša

Prusa3D

Jan Rýdl

TOS Varnsdorf

Jannis Samaras

Kofola

Lubomír Stoklásek

Agrostroj

Jan Světlík

Vítkovice Holding

Ondřej Tomek

Impulse Capital

Vítězslav Vala

SIKO

Libor Winkler

RSJ

Diana Rádl Rogerová

Deloitte ČR

Jiří Kůs

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Michal Sperling

Korenovky.cz

Hanka Púllová

Digiskills

Bronislav Převrátil

Chart Ferox, a.s. Děčín

Jakub Cipra

IQS NANOPTIQS, s.r.o.

Pavel Pávek

e-payroll

Petr Beneš

6D

Jan Skalický

České loděnice, a.s.

Roman Zelenka

Wingman, s.r.o.

Lucie Tungul

Univerzita Palackého

Šárka Tomanová

Šance pro budovy

Tomáš Zima

Univerzita Karlova

Jakub Jírovec

Česká spořitelna

Jakub Krchák

The MAMA AI

Pavel Franc

Frank Bold

David Vrba

Modern Midlife Mentors

Michal Kalousek

Direct People

Christoph Vávra

Auto QliniQ s.r.o.

František Kulovaný

BAEST Machines & Structures, a.s.

Petr Kymlička

Moore Czech Republic

Radim Petratur

EcoEgo.cz

Martina Bečvářová

ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jiří Kabelka

DEL a.s.

Jakub Malý

IPSOS

Lucie Mádlová

Asociace společenské odpovědnosti

Jan Tesař

Pricehammer s.r.o.

Alexander Herman

Cognex

Radek Jásenský

eBioneta

Pavel Přikryl

Opero

Michal Lysek

Advantage s.r.o.

Pavel Csank

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Roman Dvořák

MM Publishing

Petr Jonák

Svaz průmyslu a dopravy

Jiří Buchal

RD Rýmařov s.r.o.

Lukáš Eisenwort

EKP Advisory, s.r.o.

Pavel Diviš

TGS nástroje-stroje-technologické služby spol. s r.o.

Neodpovídáme za názory a činy sympatizujících firem, institucí a osob. Vyhrazujeme si právo nezařadit firmu, instituci, osobu mezi subjekty podporující tuto iniciativu. Sympatizující firmy, instituce, či osoby nesmí používat značku 2. ekonomické transformace (2ET) v jiném kontextu, než, že slovně uvedou, že tuto aktivitu podporují. Logo 2ET nesmí být použito bez schválení Správní rady 2ET.

Výzva je otevřená dalším signatářům z řad businessu a dalším idejím podporujícím klíčové principy druhé ekonomické transformace.

Podporuji myšlenku
2. ekonomické transformace

  Povolené formáty png, jpg, svg, ai, pdf. Maximální velikost: 15MB

  * Povinné údaje