Co se děje

Proběhlé akce

28. 7. 2022

Setkání „Spojme se k digitalizaci státu“, které proběhlo (6. 6. 2022)

Jako jedna z prvních akcí, díky kterým chceme prosazovat naše priority, se v hubu Operu 6. června konalo setkání, při kterém
se diskutovalo o nastavení priorit v procesu digitalizace státu. Akce se zúčastnily významné osobnosti z oblasti byznysu, neziskového a státního sektoru, které debatovaly o konkrétních krocích vedoucích ke zkvalitnění služeb státu a efektivnímu využívání dat.

Shrnutí Tomáše Salomona, ambasadora a moderátora celé akce pilíře Digitalizace státu:

Cílem tohoto setkání bylo prohloubit pochopení a spolupráci světa komerční sféry, neziskových organizací a státní správy, což bylo velmi pozitivně reflektováno všemi zúčastněnými.
Pro rozvoj digitálních služeb státu je klíčové zvolit správný operační model. Na setkání bylo zřejmé, že jak neziskový sektor, tak komerční subjekty jsou připraveny se aktivně zapojit
a spolupracovat na jeho tvorbě. Nutnou podmínkou pro fungování jakéhokoliv operačního modelu je aktivní zapojení státu a koordinace orgánů státní správy! Důležitá a přínosná byla debata o možných prioritách. Je nutné paralelně pracovat na datové strategii státu, která nadefinuje, kdo je za co zodpovědný, co s kým stát sdílí, jak jsou data zabezpečena, jaké jsou datové standardy apod. Musíme aktivně sledovat a spoluvytvářet vznikající evropskou legislativu v této oblasti tak, aby byla přínosná právě pro ty, pro které bude vznikat a kteří
s ní budou pracovat.

Jak akce probíhala?

I když naše země jako celek patří k technologickým inovátorům, v digitalizaci státní správy pokulháváme a zastáváme 39. místo na světě
(mezi Bahrajnem a Běloruskem). Snahou 2. ekonomické transformace je propojení světů byznysu, nezisku a státní správy, které mají v určitých oblastech stejné zájmy, v tomto případě digitalizaci státu a státních služeb, ale ne vždy si rozumí a důvěřují. Vzájemné obohacování, potkávání se a pochopení jsou však nezbytné složky k progresu, lepšímu fungování státních služeb, a tím zpříjemnění životů občanů.

V panelové diskusi vystoupili Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR, Eva Pavlíková, CEO Česko.digital, viceprezident Hospodářské komory a poradce premiéra pro digitalizaci Zdeněk Zajíček, Luboš Lukasík, CCO board member T-Mobile, Diana Rádl Rogerová z Deloitte ČR a zakladatel Czech Founders Vít Horký.

Souběžně s poslechem debaty účastníci uzavřeného setkání hlasovali online o konkrétních prioritách digitalizace, které by si zasloužily podporu. Prioritou a často zmiňovaným bodem byl lean state – využívání komerčního sektoru k provozování digitálních služeb (např. Bankovní identita). Důležitost přisoudili také elektronickým potvrzením od státu, vzniku portálu pro podnikatele či mobilní aplikace občana nebo otevřeným datům a smysluplné implementaci Zákona o právu na digitální službu. Vedle samotné spolupráce všech sektorů na vybraných projektech a službách je potřeba podpora digitální gramotnosti občanů, aby v budoucnu vůbec mohli dané služby bez problému využívat. „Myslím, že důležitá a prvotní je komunikace vůči veřejnosti, zjednodušené vysvětlování toho, o čem digitalizace je, pozitivní motivace lidí,
aby danou službu využili. To je možné započít, aniž máme vybraný konkrétní projekt,“ řekla Diana Rádl Rogerová.

28. 7. 2022

Zástupci 2. ekonomické transformace na jednáních v Bruselu (květen 2022)

V květnu jsme přijali pozvání Evropské komise a absolvovali připravenou dvoudenní misi v Bruselu. Signatáři ekonomické transformace byli zastoupeni Tomášem Salomonem (Česká spořitelna), Martinem Vohánkou (Eurowag), Radkem Špicarem (Svaz průmyslu a dopravy), Markétou Ryškovou (Kofola), Petrem Jonákem (Svaz průmyslu a dopravy a T-Mobile) a Tomášem Jindříškem (agentura DFMG, která se nám stará o komunikaci a projektové řízení).

Referenční seznam lidí, se kterými jsme vedli debaty:

 • Maroš Šefčovič (výkonný místopředseda Evropské komise)
 • Monika Ladmanová (kabinet Věry Jourové, nyní jmenována od 1.7. jako nová šéfka Zastoupení Evropské komise v ČR)
 • Petr Votoupal (EU fondy, dříve šéf banky a diplomat)
 • Elena Višnar Malinovská (ochrana klimatu)
 • Radoš Horáček (energetika)
 • Lukáš Víšek (kabinet Franse Timmermanse, 1. místopředseda Evropské komise)
 • Eva Srnová a Petr Binhack (Stálé Zastoupení ČR při EU, energetika)
 • Aleš Musil (hospodářská soutěž, digitální giganti)
 • Magdalena Frouzová (české zastoupení Evropské komise v Praze)

Vybíráme pár postřehů, které nás zaujaly a považujeme je za důležité:
Setkání s eurokomisařem Marošem Šefčovičem.

Jmenoval tři hlavní priority Komise:

 1. Green deal
 2. Digitální transformace
 3. Maximální integrace mladých (generace Z, také známá jako generace M, internetová generace, děti nového tisíciletí, narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2012) do všech procesů.
  Což je možná trochu překvapivé, ale nejenom Evropská komise, ale i řada firem, uvažuje o zapojení této generace do pracovního procesu již nyní. Například porady, sdílení klíčových myšlenek a stínování.

Plánované akce

Spojme síly pro podporu českého exportu (6. 9. 2022)

Cílem setkání je představit činnost a fungování státních institucí a agentur zabývajících se podporou českého exportu. Formulovat potřeby byznysu, jak vnímá přidanou hodnotu pozvaných .

Nejčtenější články

Chci se připojit

Povolené formáty png, jpg, svg, ai, pdf. Maximální velikost: 15MB* Povinné údaje

Odeslat