Co se děje

Proběhlé akce

8. 11. 2022

Spojme síly pro podporu českého exportu (6. 9. 2022)

Jak zlepšit image české značky a podpořit export?

Na tuto otázku hledali odpověď signatáři 2. ekonomické transformace, kteří se spolu se zástupci státních institucí setkali 6. září již podruhé v pražském byznys klubu Opero.

S cílem posunout českou ekonomiku se významné osoby české byznysové scény spojily v iniciativě, která má nastartovat 2. ekonomickou transformaci. Jejími pilíři jsou česká značka, otevřená společnost a udržitelnost. Zatímco při minulém setkání, které se konalo 6. června, zúčastnění diskutovali o konkrétních krocích vedoucích k digitalizaci státu, zkvalitnění jeho služeb a efektivnímu využívání dat, v úterý 6. září se zaměřili na první z pilířů a debatovali o podpoře českého exportu.

„Chceme, aby se česká ekonomika opírala o firmy, které bez ohledu na původ vlastníka v ČR nejen vyrábějí, ale i vyvíjejí a prodávají. Chceme, aby tyto firmy do celého světa vysílaly finální výrobky a služby pod vlastní značkou s vysokou přidanou hodnotou. Chceme, aby naše ekonomika byla postavena na technologicky vyspělých firmách, které z Česka řídí své kapitálové toky a doma je také reinvestují,“ citoval v úvodu akce, jak si představují českou značku, Martin Wichterle, jeden z iniciátorů 2. ekonomické transformace, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a majitel strojírenské skupiny Wikov Industry. „Chybí nám síla v marketingu, exportu a v prodejích – bez toho nemůžou být české firmy úspěšné. Stát dává desítky miliard ročně do vědy, výzkumu a inovací a to, co směřuje do brandingu a marketingu, je zlomek,“ dodal. Spolu s ním diskuzi moderoval další z tvůrců iniciativy Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jako první vystoupil Jan Procházka, který přiblížil, co může exportérům přinést spolupráce s EGAP. „Podporujeme export, který má smysl. Za rok 2021 jsme dostali české exportéry do 54 zemí, v roce 2022 do 32. Hlavní, co od nás akcionáři očekávají, je diverzifikace českého exportu.“ Představil také nové služby a budoucí produkty, jako např. EGAP plus.

Na něj navázal Petr Foit z Linet a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotní techniky, který zdůraznil potřebu exportovat mimo EU, a rozšířit tak současný 10% podíl vývozu na mimoevropský trh, ale poukázal na skutečnost, že české firmy nejsou mnohdy připravené na to překonávat všechny překážky s tím související a že postrádají exportní strategii. „Kvalitní exportní zastoupení musí být systematické, česká firma musí konzistentně investovat do daného trhu.“ Dále vznesl kritiku k absenci užší spolupráce mezi EGAP, Českou exportní bankou, CzechTrade a dalšími státními institucemi a navrhl vytvoření jedné platformy, která by export čistě mimo EU měla na starost.

Otázku role státních institucí následně okomentoval generální ředitel a předseda představenstva ČEB Daniel Krumpolc: „Chci, aby ČEB byla na vrcholu bankovního trhu, nebyla ani tak konkurencí komerčních bank, ale stala se jakýmsi stabilizačním prvkem a zprostředkovala firmám český branding, vysoký standard a rating, které budou perfektní reputační nástroj i na trzích, na kterých působí.“

Za CzechTrade promluvil Radomil Doležal. „Velmi vítám takovéto fórum, už jen proto, že nic podobného v poslední době neexistuje,“ řekl na úvod, než promluvil o situaci v oblasti podpory exportérů. „Omezené zdroje vedou k tomu, že budeme muset rozlišovat klienty, kteří mají potenciál udělat díru do světa. Nejedná se o diskriminační segmentaci, ale povede to k větší efektivnosti.“  Mluvil o usnadnění orientace a adaptace firmám na zahraničním trhu. V tom jim pomohou např. exportní inkubátory. Další službou pro exportující firmy je nově otevřené designové centrum, které prostřednictvím zatraktivnění produktu zvýší jeho přidanou hodnotu, a v souvislosti s tím lepší průzkum zahraničních trendů v designu.

V roli „oponenta“ vystoupil Libor Winklera z RSJ, který představil desatero doporučení pro CzechTrade, které zahrnuje např. stanovení neměnných kritérií, podle kterých se mají zaměřovat investice ve vybraných lokacích, personální ukotvení lidí, a tím posílení jejich porozumění lokálnímu trhu a příležitosti se specializovat, sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest či aktivní vyhledávání exportérů.

Třetí blok debaty byl zaměřený na podporu výstavnictví. Slova se ujal Lukáš Prokeš zastupující MPO, který představil nejkomplexnější program podpory ve formě Českých oficiálních účastí a mimo jiné řekl, že je ministerstvo připraveno podpořit veletrhy na Ukrajině v rámci poválečné obnovy země, až k tomu nastane vhodnější situace.

Velkou roli nehraje jen budování samotných firem, ale i pověsti a image země jako takové. Na to při svém výstupu poukázala Zuzana Ceralová Petrofová, která zmínila, že zatímco exhibice jiných států se na zahraničních veletrzích prezentují každoročně stejně, vizuální identita ČR se pokaždé mění – je třeba ji sjednotit, zatraktivnit a udržet. Také zdůraznila, že je potřeba, aby firma jezdila na zahraniční veletrhy opakovaně, aby zaznamenala výsledky.

„Český výrobek prodáte o 10 % levněji než výrobek vyrobený ve Švýcarsku a o 10 % dráž než výrobek made in Mongolsko – to chceme změnit,“ doplnil Martin Wichterle.

Radek Špicar uplynulou diskuzi shrnul slovy: „Jsem opravdu rád, že jsme se sešli a diskutovali nad důležitými tématy, jako je podpora českého exportu. Všichni jsme si vědomi překážek a úskalí, kterým čelíme, ale to, že se nám povedlo toto setkání uskutečnit ukazuje, že jsme nakloněni spolupráci a změnám, které podpoří český export.“

Při setkání, které se konalo za podpory T-Mobile a Opera, se otevřela spousta návrhů a možností k dalšímu řešení a my věříme, že při posílení vzájemné pomoci napříč byznysovou a státní sférou se podaří přiblížit vizi ideální podoby české značky.

28. 7. 2022

Setkání „Spojme se k digitalizaci státu“, které proběhlo (6. 6. 2022)

Jako jedna z prvních akcí, díky kterým chceme prosazovat naše priority, se v hubu Operu 6. června konalo setkání, při kterém
se diskutovalo o nastavení priorit v procesu digitalizace státu. Akce se zúčastnily významné osobnosti z oblasti byznysu, neziskového a státního sektoru, které debatovaly o konkrétních krocích vedoucích ke zkvalitnění služeb státu a efektivnímu využívání dat.

Shrnutí Tomáše Salomona, ambasadora a moderátora celé akce pilíře Digitalizace státu:

Cílem tohoto setkání bylo prohloubit pochopení a spolupráci světa komerční sféry, neziskových organizací a státní správy, což bylo velmi pozitivně reflektováno všemi zúčastněnými.
Pro rozvoj digitálních služeb státu je klíčové zvolit správný operační model. Na setkání bylo zřejmé, že jak neziskový sektor, tak komerční subjekty jsou připraveny se aktivně zapojit
a spolupracovat na jeho tvorbě. Nutnou podmínkou pro fungování jakéhokoliv operačního modelu je aktivní zapojení státu a koordinace orgánů státní správy! Důležitá a přínosná byla debata o možných prioritách. Je nutné paralelně pracovat na datové strategii státu, která nadefinuje, kdo je za co zodpovědný, co s kým stát sdílí, jak jsou data zabezpečena, jaké jsou datové standardy apod. Musíme aktivně sledovat a spoluvytvářet vznikající evropskou legislativu v této oblasti tak, aby byla přínosná právě pro ty, pro které bude vznikat a kteří
s ní budou pracovat.

Jak akce probíhala?

I když naše země jako celek patří k technologickým inovátorům, v digitalizaci státní správy pokulháváme a zastáváme 39. místo na světě
(mezi Bahrajnem a Běloruskem). Snahou 2. ekonomické transformace je propojení světů byznysu, nezisku a státní správy, které mají v určitých oblastech stejné zájmy, v tomto případě digitalizaci státu a státních služeb, ale ne vždy si rozumí a důvěřují. Vzájemné obohacování, potkávání se a pochopení jsou však nezbytné složky k progresu, lepšímu fungování státních služeb, a tím zpříjemnění životů občanů.

V panelové diskusi vystoupili Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR, Eva Pavlíková, CEO Česko.digital, viceprezident Hospodářské komory a poradce premiéra pro digitalizaci Zdeněk Zajíček, Luboš Lukasík, CCO board member T-Mobile, Diana Rádl Rogerová z Deloitte ČR a zakladatel Czech Founders Vít Horký.

Souběžně s poslechem debaty účastníci uzavřeného setkání hlasovali online o konkrétních prioritách digitalizace, které by si zasloužily podporu. Prioritou a často zmiňovaným bodem byl lean state – využívání komerčního sektoru k provozování digitálních služeb (např. Bankovní identita). Důležitost přisoudili také elektronickým potvrzením od státu, vzniku portálu pro podnikatele či mobilní aplikace občana nebo otevřeným datům a smysluplné implementaci Zákona o právu na digitální službu. Vedle samotné spolupráce všech sektorů na vybraných projektech a službách je potřeba podpora digitální gramotnosti občanů, aby v budoucnu vůbec mohli dané služby bez problému využívat. „Myslím, že důležitá a prvotní je komunikace vůči veřejnosti, zjednodušené vysvětlování toho, o čem digitalizace je, pozitivní motivace lidí,
aby danou službu využili. To je možné započít, aniž máme vybraný konkrétní projekt,“ řekla Diana Rádl Rogerová.

28. 7. 2022

Zástupci 2. ekonomické transformace na jednáních v Bruselu (květen 2022)

V květnu jsme přijali pozvání Evropské komise a absolvovali připravenou dvoudenní misi v Bruselu. Signatáři ekonomické transformace byli zastoupeni Tomášem Salomonem (Česká spořitelna), Martinem Vohánkou (Eurowag), Radkem Špicarem (Svaz průmyslu a dopravy), Markétou Ryškovou (Kofola), Petrem Jonákem (Svaz průmyslu a dopravy a T-Mobile) a Tomášem Jindříškem (agentura DFMG, která se nám stará o komunikaci a projektové řízení).

Referenční seznam lidí, se kterými jsme vedli debaty:

 • Maroš Šefčovič (výkonný místopředseda Evropské komise)
 • Monika Ladmanová (kabinet Věry Jourové, nyní jmenována od 1.7. jako nová šéfka Zastoupení Evropské komise v ČR)
 • Petr Votoupal (EU fondy, dříve šéf banky a diplomat)
 • Elena Višnar Malinovská (ochrana klimatu)
 • Radoš Horáček (energetika)
 • Lukáš Víšek (kabinet Franse Timmermanse, 1. místopředseda Evropské komise)
 • Eva Srnová a Petr Binhack (Stálé Zastoupení ČR při EU, energetika)
 • Aleš Musil (hospodářská soutěž, digitální giganti)
 • Magdalena Frouzová (české zastoupení Evropské komise v Praze)

Vybíráme pár postřehů, které nás zaujaly a považujeme je za důležité:
Setkání s eurokomisařem Marošem Šefčovičem.

Jmenoval tři hlavní priority Komise:

 1. Green deal
 2. Digitální transformace
 3. Maximální integrace mladých (generace Z, také známá jako generace M, internetová generace, děti nového tisíciletí, narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2012) do všech procesů.
  Což je možná trochu překvapivé, ale nejenom Evropská komise, ale i řada firem, uvažuje o zapojení této generace do pracovního procesu již nyní. Například porady, sdílení klíčových myšlenek a stínování.

Nejčtenější články

Chci se připojit

  Povolené formáty png, jpg, svg, ai, pdf. Maximální velikost: 15MB

  * Povinné údaje